• SMP NEGERI 1 CIKIDANG
  • Cerdas, Edukatif, Kreatif, Agamis, Santun

Profil Guru

Nama
NIP
Jabatan
:  Odang Suhendar, S.Pd., M.M.Pd.
:  196612121992031014
:  Kepala Sekolah
Nama
NIP
Mapel
:  Drs. Budi Purwoko
:  196612151997021001
:  IPA
Nama
NIP
Mapel
:  Herdiansyah, S.IP., M.Pd.
:  196703062006041002
:  PPKN
Nama
NIP
Mapel
:  Eni Nuraeni, S.S.
:  198006202009022003
:  Bahasa Inggris
Nama
NIP
Mapel
:  Eka Setya Yuniaryo, S.Pd.
:  198106272009021003
:  IPS
Nama
NIP
Mapel
:  Ikeu Kusmiati, S.Pd.
:  197102152010012001
:  IPS
Nama
NIP
Mapel
:  M. Hengki Gunawan, S.Pd., M.Pd.
:  198401052009021002
:  PPKN
Nama
NIP
Mapel
:  Eni Mulyani, M.Pd.
:  198010232014112001
:  Bahasa Inggris
Nama
NIP
Mapel
:  Fadli Mansur, S.Pd.
:  197912042014111001
:  IPA
Nama
NIP
Mapel
:  Diniar Sofi, S.Psi.
:  198707242011012004
:  Bimbingan Konseling
Nama
NIP
Mapel
:  Rani Nurhayati Rosida, S.Pd.
:  198602052019022006
:  Matematika
Nama
NIP
Mapel
:  D. Supartini, M.Pd.I.
:  197007312005012002
:  PAI
Nama
NIP
Mapel
:  Dedeh Jubaedah, S.Pd.
:  4747745645300002
:  IPA
Nama
NIP
Mapel
:  Jajang Junaedi, S.Pd.
:  198204252021211003
:  Bahasa Indonesia
Nurwahyuni
Nama
NIP
Mapel
:  Nurwahyuni, S.Pd.
:  197607022021212002
:  Bahasa Indonesia
Nama
NIP
Mapel
:  Denny Al Fhajri, S.Pd.
:  198706222022211004
:  IPS
Nama
NIP
Mapel
:  Roruswandi, S.Pd.
:  198708272022211000
:  PJOK
Nama
NIP
Mapel
:  Noviyani, M.Pd.
:  
:  IPA
Nama
NUPTK
Mapel
:  Pipin Supinah, S.Pd.
:  0558760663300013
:  PPKN
Nama
NUPTK
Mapel
:  Hendri Cahyono, S.Pd.
:  5547762663200012
:  Bahasa Inggris
Nama
NUPTK
Mapel
:  Dewi Widianingsih, S.S.
:  6259763665300023
:  Bahasa Inggris
Nama
NUPTK
Mapel
:  Yayan Jaelani, S.Pd.I.
:  6044746651200003
:  PJOK
Nama
NUPTK
Mapel
:  Irmawanti, S.Pd.I.
:  -
:  PAI
Nama
NUPTK
Mapel
:  Isma Latifah, S.Pd.I.
:  4342773674230143
:  PAI
Nama
NUPTK
Mapel
:  Asdi Suhaya
:  -
:  Seni Budaya
Nama
NUPTK
Mapel
:  Neng Marlina, S.Pd.
:  5933770671130142
:  Bahasa Indonesia
Nama
NUPTK
Mapel
:  Parlandi, S.Pd.
:  -
:  Seni Budaya
Nama
NUPTK
Mapel
:  Mahvira Fitri M, S.Pd.I.
:  -
:  PAI
Nama
NUPTK
Mapel
:  Rohmatulloh, S.Pd.
:  6434769670130032
:  IPA
Nama
NUPTK
Mapel
:  Mira Kurniasih, S.Pd.
:  -
:  Matematika

Halaman Lainnya
Kalender Pendidikan

.

18/07/2020 10:32 - Oleh SMPN 1 Cikidang - Dilihat 609 kali
Struktur Organisasi

 

18/07/2020 10:29 - Oleh SMPN 1 Cikidang - Dilihat 463 kali
Profil

SMP Negeri 1 Cikidang beralamatkan di Jalan Pendidikan No. 22  Desa Cikidang Kecamatan Cikidang, Telepon (0266) 621054, Kabupaten Sukabumi. SMP Negeri 1 Cikidang didirikan pad

15/03/2020 19:18 - Oleh SMPN 1 Cikidang - Dilihat 748 kali
Visi dan Misi

  Visi UNGGUL DALAM PRESTASI YANG DILANDASI NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN RAMAH DALAM PELAYANAN   MISI 1. Membudayakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam

15/03/2020 19:18 - Oleh SMPN 1 Cikidang - Dilihat 567 kali